Ciśnienie

Z Wiki.2o.pl
Informacje podstawowe
Programy obsługujące: digitemp, OWFS
Adaptery obsługujące: DS9097, DS9490

Wstęp

Cały opis jest wzorowany na stronie domowej projektu.

Poniższy tekst przedstawia sposób skonstruowania barometru, który współpracuje z magistrala 1-wire.

W projekcie wykorzystano czujnik ciśnienia MPX4115 firmy Motorola, układ DS2438, dwa stabilizatory napięcia, wzmacniacz operacyjny, dwie diody, diodę LED oraz parę rezystorów i kondesatorów.

Opis układu

Do prawidłowej pracy całego układu wymagane jest dodatkowe źródło zasilania, gdyż maigstrala 1-wire nie potrafi dostarczyć odpowiedniej ilości prądu. Układ do pomiaru ciśnienia MPX4115 potrzebuje okolo 7mA prądu. Taka wartość prądu przekracza dopuszczalny pobór prądu z magistrali 1-wire w przypadku podłączania urządzeń w trybie parasite mode.

Rozdzielczość układu do pomiaru ciśnienia jest okolo 0,00417inHg (0,0139kPa = 0,139hPa) dla ciśnienia z zakresu od 31,0 do 28inHg (1050 do 950hPa). Większą dokładność można uzyskać w przypadku większego zawężenia zakresu pomiarowego.


Circuit Description

For barometric pressures the MPX4115 output voltage ranges from about 4.25 to 3.79 volts at sea level, and about 2.77 to 2.45 volts at 10,000 feet. Most of this range is above the active voltage range of a 5 volt opamp circuit. In effect the sensor voltage is referenced to the power supply, not ground as desired. Fortunately the DS2438 Smart Battery Monitor accepts inputs as high as 10 volts. Thus by powering an opamp from 10 volts the output of the MPX4115 is well in the opamp and DS2438 range.

The MPX4115 output is fed through a RC filter to opamp stage, U1B, which has a fixed gain of approximately 4. This stage has an adjustable voltage input which is added to the barometric sensor output within the opamp, thereby allowing the adjustment of the output voltage offset to the A/D converter.

This in turn is fed to opamp stage, U1A with an adjustable gain. It is capable of a gain range of 1/1 to about 4.14/1.

The two 10-turn potentiometers (pots) control the gain and offset. R3 controls the gain of U1A and R4 controls the offset of the output voltage to the 1-Wire DS2438 A/D converter.

Note that the MPX4115 feeds R1 through a jumper. This allows easy change of the input voltage from a source than the MPX4115 for calibration.


Barometr
Płytka wykonana specjalnie pod projekt meteo.2o.pl


Linki zewnętrzne

Strona projektu po angielsku To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.