Debian

Z Wiki.2o.pl

Instalacja dla debiana. Nalezy pobrać oprogramowanie. Wypakować poleceniem tar -zxvf i uruchomić plik install-debian.sh

Uruchom przeglądarkę, wejdź na strone panela. Jak już jesteś zalogowany, to zmień haseło na jakieś inne i kliknięcie Zapisz! Poniżej macie do ściągnięcia 2 pliki ( dane.php i jakiś serwer.tar ). Jeśli pobrałeś wersje 1.1 z sourceforge.net to wystarczy, że wyedytujecie u siebie plik dane.php.

linijka 21: 'login' => "twój_login",

linijka 22: 'haslo' => md5("twoje_tajne_hasło_API"));

Trzeba jeszcze polecenie do crona.

crontab -e

dodajemy przykładowo

*/5   *   *   *   *    cd /root/meteo; ./temp.sh

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.