Nasłonecznienie

Z Wiki.2o.pl
Informacje podstawowe
Programy obsługujące: digitemp, OWFS
Adaptery obsługujące: DS9097, DS9490
Pomiar Nasłonecznienia poprzez magistrale 1-wire

Dodatkowymi parametrami jakie możemy mierzyć przy pomocy 1-wire jest stopień nasłonecznienia oraz czas jego trwania. Stopień nasłonecznienia jest zależny od parametrów powietrza oraz przejrzystości nieba, podczas gdy czas trwania nasłonecznienia zależy długości dnia. Mechaniczne oraz optyczne części zwykle są skomplikowane, cześć elektroniczna może być w prosty sposób wykonana stosując DS2438. Poniższy schemat pokazuje czujnik nasłonecznienia z wykorzystaniem rezystora połączonego szeregowo z fotodiodą. Światło padające na fotodiodę wytwarza prąd, który płynąc przez rezystor wytwarza na nim napięcie, które jest mierzone poprzez przetwornik A/C. Dodatkowo można założyć filtry optyczne, aby kontrolować długość fali oraz optyczne pasmo przepustowe światła padającego na czujnik.

DS2438-solar.gif To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.