Programy

Z Wiki.2o.pl

Najbardziej znanym i chyba najprostszym programem w obsłudze produktów firmy Dallas Maxim jest program digitemp, bardziej zaawansowanym programem i trudniejszym w kompilacji jest OWFS który obsługuje niemal wszystkie produkcji firmy Dallas Maxim z serii 1-wire.