Wilgotność

Z Wiki.2o.pl
Informacje podstawowe
Programy obsługujące: digitemp, OWFS
Adaptery obsługujące: DS9097, DS9490
Pomiar wilgotności przy pomocy magistrali 1-wire

Wilgotność jest ważnym czynnikiem w wielu procesach produkcyjnych, a także ma wpływ na osobiste samopoczucie. Przy pomocy właściwych elementów pomiarowych, wilgotność może być mierzona poprzez magistrale 1-wire.

Element pomiarowy wytwarza napięcie liniowe proporcjonalne do względnej wilgotności (RH - Relative Humidity), które jest zależne od napięcia zasilania. Poprzez tę zależność każda zmiana napięcia zasilania powoduje również zmianę napięcia wyjściowego z czujnika wilgotności. Taki sposób wymusza stosowanie jednoczesnego pomiaru dwóch napięc (napięcia zasilania czujnika oraz napięcia wyjściowego z czujnika wilgotności). Dodatkowo, do obliczenia wilgotności względnej potrzebna jest znajomość temperatury otoczenia. Najlepiej te wymagania spełnia układ DS2438, który posiada w sobie dwa przetworniki napięcia A/C oraz czujnik temperatury.

Na poniższym rysunku można zauważyć, że analogowy sygnal wyjściowy z układu HIH-3610 (czujnik wilgotności) jest podłączony do głównego wejścia przetwornika A/C układu DS2438. Proces pomiaru wilgotności zaczyna się od pomiaru napięcia zasilania układu U1 (DS2438) podłączonego do pin`u Vdd, które jednocześnie jest tym samym napięciem zasilającym układ U2 (HIH-3610). Następnie napięcie podawane z czujnika wilgotności na wejście przetwornika A/C układu DS2438 jest odczytywane, kończąc cały proces pomiaru, układ DS2438 mierzy swoją temperaturę. Z tym trzech wartości obliczana jest prawdziwa wartość RH.

DS2438-HIH3610.gif To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.